چگونه یک سمینار مؤفق ارائه دهیم؟

اواخر تابستان 1389 سؤالی ذهن مرا مشغول کرده بود؛ چگونه می توانم یک سمینار مؤفق ارائه دهم؟ برای پاسخگویی به این سؤال طبق روال همیشه به جستجو در اینترنت مشغول شدم. مطالب مختلفی توانستم بیابم ولی در بین آنها فایلی بسیار سودمند نصیبم شد. به دقت آنرا اجرا کردم و نتیجه، ارائهٔ اولین سمینار طول دوران تحصیلم بود که با مؤفقیت همراه شد. و اینک می خواهم آدرس آن فایل را در اختیار شما نیز قرار دهم تا بتوانید ارائهٔ سمیناری مؤفق را تجربه نمایید.

برای دانلود کلیک کنید