آماده سازی شکلها با کیفیتِ مناسبِ چاپ: تعاریف اصطلاحی (2)

در ادامه، توضیحاتی در خصوص یک سری از قالبهای متداولِ تصویر، ارائه می شود که مانند مطلب قبلی، ترجمه و تلخیصی از راهنمای artwork مؤسسه ی Elsevier است.

 

EPS (Encapsulated PostScript)

توسط زبان PostScript ساخته می شود. برای تصاویر برداری مانند نمودارهای آماری، جدولهای اطلاعات، رسم فنی و تصاویر علامت گذاری شده استفاده می شود. به دلیل اینکه با استفاده از بردارها رسم می شود مستقل از dpi یا وضوح تصویر است؛ مگر اینکه یک تصویر Bitmap در آن تعبیه شده باشد.

 

JPEG (Joint Photographic Document Format)

قالب تصویری است که با حذف اطلاعات غیرمهم از تصویر، آن را فشرده می کند. برای نمایش تصاویر half tone رنگی و grayscale مناسب است.

 

TIFF (Tagged Image File Format)

برای نمایش تصاویر halftone رنگی، bitmap-line art و grayscale مناسب است.

 

PDF (Portable Document Format)

به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قالب استاندارد برای اسناد می باشد و می تواند به عنوان یک قالب برای هر نوع تصویری، بیشترین استفاده را در آینده داشته باشد.

 

GIF (Graphic Interchange Format)

قالبی است که امروزه در سطح وب بیشتر استفاده می شود؛ و بیشتر برای نمایش تصویر در صفحه ی کامپیوتر مناسب می باشد. dpi آن در حد 72 است و برای اهداف چاپ کیفیت مناسبی ندارد. همچنین به دلیل اینکه تنها شامل 256 رنگ است برای چاپ عکسها پ تصاویر halftone مناسب نیست.

 

MS Office Formats
تصاویری هستند که بصورت یکی از قالبهای word یا excel یا powerpoint در نرم افزار office مایکروسافت تولید، ذخیره و ارائه می شوند.

آماده سازی شکلها با کیفیتِ مناسبِ چاپ: تعاریف اصطلاحی (1)

مجلات علمیِ مختلف، تأکید فراوانی بر کیفیتِ مطلوب تصاویر دارند. در توضیحِ خواسته هایشان، گاه واژگانی را بکار می برند که تخصصیِِ کار با تصاویر است. سعی کرده ام تعدادی از واژگان مهم و کاربردی در این خصوص را انتخاب و توضیحی مختصر درباره ی هر یک از آنها ارائه دهم. قسمت اعظمی از مطالبی که در ادامه می آید از راهنمای artwork مؤسسه ی ‌Elsevier ترجمه و تلخیص شده است. و برای تصاویر از Wikipedia استفاده شده است.

RGB
سیستم رنگی است متشکل از رنگهای red و green و blue. هر رنگِ قرمز، سبز و آبی در سیستم رنگیِ RGB، می توانند 256 رنگ مختلف را پوشش دهند؛ بطوریکه در کنار هم بالای 16 میلیون نوع رنگ را پوشش می دهند.

CMYK
سیستم رنگی است متشکل از رنگهای Cyan و Magneta و Yellow و Black.

CMYK_color_swatches.svg

Wikipedia +

pixel
کوچکترین جزئی از اطلاعات، در یک تصویر را گویند که بصورت دوبعدی و شبکه ای قرار می گیرند؛ با نقطه، مربع، یا مستطیل مشخص می شوند؛ و در کنار هم تصویر کلی را نمایش می دهند. هر پیکسل با توجه به سیستم رنگی RGB یا CMYK حاوی یک مقدار است.

resolution / d.p.i: dot per inch
تعداد نقاط یا پیکسلها، در فاصله ی یک اینچ را dpi می گویند؛ به آن وضوح تصویر نیز می گویند. وضوح مناسب برای چاپ، بین 300dpi تا 3300dpi متغیر است.

bitmap/raster image
تصویر بصورت شبکه ای از سلولهاست که هر سلول (نقطه، پیکسل یا مربع) تنها حاوی یک رنگ است. (شبیه الگوهای طراحی فرش)

368px-Rgb-raster-image.svg

Wikipedia +

vector image
تصویری است که بر اساس بردار و عبارتهای ریاضی برای خط، دایره، منحنی و غیره، ذخیره و ترسیم می شود.

VectorBitmapExample.svg

wikipedia +

line art
تصویری است که در آن خطوط و منحنیها در یک صفحه با پس زمینه ی یک رنگ ترسیم می شوند. (مانند رسم یک چهره با مداد)

220px-High-Current_Copper-Brush_Commutated_DynamoWikipedia +

halftone
یک تصویر مانند عکس یا میکروگراف است که در آن از نقاط با سایه ها و اندازه های مختلف استفاده می شود. می تواند رنگی یا سیاه و سفید باشد.

408px-Halftoningcolor.svg

Wikipedia +

combination art
تصویری ترکیبی از line art و halftone می باشد.

gray scale
تصویری است که در آن از دو رنگ سیاه و سفید و طیف بین آنها برای نمایش استفاده می شود.

Grayscale_8bits_palette_sample_image

Wikipedia +