چه مقاله ای شانس قبول شدن در مجلات IEEE را دارد؟

نویسنده: پروفسور بیمال کی بوز
مترجم: رضا قلیزاده روشنق

1- مقدمه
آیا تا به حال مقاله ای را در مجلات IEEE یا IEEE Transactions  به چاپ رسانیده اید؟ و یا اگر نویسندة مقالات در مجلات IEEE هستید، تاکنون چند مقاله توانسته اید در این مجلات به چاپ برسانید؟ هیچ شکی نیست که مقالة چاپ شده در مجلات IEEE (که به همراه تصویر و تاریخچة مختصری از شما منتشر می شود) اعتبار بالایی دارد و مقام و شأن شما را در جامعة حرفه ای بالا می برد. اغلب گفته می شود که یک مقاله در مجلات IEEE ارزش چهار مقالة کنفرانس را دارد. البته این حرف ممکن است درست باشد یا نباشد. یک استاد مشهور در یک دانشگاه خوب همیشه از دانشجویان دکتری خود می خواهد که یک یا چند مقاله در مجلات IEEE به چاپ برسانند. اگر یک استاد جوان باشید، مقالات چاپ شده در چنین مجلاتی موجب ترقی و تثبیت شما در جایگاه فعلی تان خواهد شد. اگر یک استاد جاافتاده باشید هر چه مقالات چاپ شدة شما در مجلات IEEE بیشتر شود شهرت شما بیشتر می شود و این امر کمک خواهد کرد تا فِلوی (عضو برجسته) IEEE شوید و در نتیجه ممکن است جوایز و افتخارات دیگری را، از IEEE یا غیر آن، کسب نمایید. به تدریج درهای جدیدتری برای موفقیت شما در زندگی باز خواهد شد. طبق قاعدة کلی که می گوید “اگر چاپ نکنی از بین می روی” (publish or perish)، مقالات چاپ شده اهمیت بسزایی برای بقا در جامعة علمی دارند، مخصوصا اگر شما یک عضو هیئت علمی جوان و تازه کار باشید. برای یک مهندس در صنعت، چاپ کردن یک مقاله در مجلات IEEE موفقیت بزرگی محسوب می شود. اگر یک محقق در صنعت باشید و در آرزوی یک شغل دانشگاهی در آینده ای نزدیک هستید، بایستی شروع به چاپ کردن مقالات نمایید. گذشته از همة اینها، مقالات چاپ شده رضایت زایدالوصفی را از پیشرفت شغلی در شما ایجاد می کند.

2- چه مواردی در مجلات IEEE قابل چاپ است؟
معمولا نتایج تحقیقاتی که ارزش بایگانی شدن داشته باشند در مجلات IEEE مورد پذیرش قرار می گیرند. مهم است که مطالب مقاله از موضوعات مورد توجه اخیر در جامعة علمی باشد و اهمیت بالقوه ای برای آینده داشته باشد. اگر اختراعی دارید و یا اینکه تحقیقاتی را روی یک موضوع فنی انجام داده اید که دارای کاربرد است و یا برای پیشرفتهای فناوری در آینده مهم است نوشتن مقاله درباره آن ارزش بایگانی شدن در مجلات IEEE را دارد. بعضی از مجلات IEEE مقالات نامه به سردبیر (letter to the editor) را می پذیرند که نتایج تحقیق، به طور مختصر در آنها نوشته می شود. البته، اغلب مقالات مروری درباره فناوریهای اخیر که توسط افراد باسابقه نوشته می شود نیز در مجلات IEEE منتشر می شوند. شاید جالب باشد که اشاره شود در مجلة proceedings of the IEEE بیشتر مقالاتِ نوعِ مروری چاپ می شوند که بسیار معتبر هستند و همه ساله مقاله ای از این مجله بهترین جایزه مقالات (جایزه دونالد جی فینک) بین تمامی مجلات IEEE را کسب می کند. نتایج تحقیقات منتشره در چنین مجلاتی ممکن است به محض چاپ و یا بعد از مدت زیادی مورد استفاده قرار گیرند. جایزة نوبل و یا دیگر جایزه های مهم اغلب بعد از مدتی طولانی به دانشمندان مسنی داده می شود که اهمیت نتایج تحقیقات قبلی آنها در عمل (و در اجتماع) نیز اثبات می شود. در یک موضوع فناوری، نتایج تحقیق ممکن است شامل توصیفها، آنالیز ریاضی، مطالعة شبیه سازی و نتایج عملی باشد. برای یک فناوری جدید و در حال ظهور، توصیف در کنار آنالیز، یا اضافه کردن نتایج شبیه سازی ممکن است به عنوان محتوا، برای مجلات IEEE کافی باشد. شبیه سازی یا ”آزمایش مجازی” در نرم‌افزارها اخیراً بسیار پیشرفته و کاربر پسند شده اند. اعتبارسنجی مفهوم یا نتایج تحلیلی توسط نتایج شبیه سازی مهم است ولی شبیه سازی تنها به اندازه ای خوب است که مدل خوب باشد. این امر به این معناست که اگر مدل به اندازة کافی دقیق نباشد، شبیه سازی تنها نتایج تقریبی را به دست خواهد داد. در یک موضوع فناوری عمومی، برای اعتبارسنجی نتایج تحلیلی و شبیه سازی و در نتیجه قبولی در مجلات IEEE اغلب نتایج عملی خواسته می شود. زمانی که به یک نتیجه قابل انتشار دست یافتید، بایستی دقیقاً بررسی کنید که آیا نتایج برای مجلات IEEE به اندازه کافی اهمیت خواهند داشت و یا اینکه، بهتر است در یک کنفرانس به چاپ برسد. توجه داشته باشید که برخی از انجمنهای IEEE (مانند انجمن کاربردهای صنعتی-Industry Applications Society) شرط بررسی مقاله در مجله را، ارائه شدن مقاله در کنفرانس می دانند. در این صورت، کیفیت اولیة مقالة ارسال شده به مجله قبل از اینکه تحت داوری قرار بگیرد، تضمین می شود.

3- سازماندهی مقاله
همینکه مطمئن شدید نتایج برای یک مجلة IEEE ارزشمند است، اولین قدم سازماندهی دقیق محتوا خواهد بود. یک فلوچارت نوعی برای نوشتن مقاله در شکل 1 داده شده است.

Figure-01-IEEE-Transشکل 1- فلوچارت نوشتن یک مقاله برای مجلات IEEE

نوشتن یک مقالة خوب، تخصص شما را  در مهارت ارتباطیِ نوشتن به بوته آزمایش می گذارد. نوشتن مقاله مثل گفتن داستان به یک نفر است؛ بایستی واضح، موجَز، دارای سازماندهی خوب و با جریان منطقی عبارتها باشد. این همیشه ایده خوبی است که بعضی از مقالاتِ خوبِ چاپ شده توسط نویسندگان مشهور و شناخته شده را بخوانیم. عنوان مقاله باید به طور واضح دستاوردها و نتایج ارائه شده در مقاله را منعکس نماید. برای هر مقاله یک همکار اصلی وجود دارد که بایستی به عنوان نویسندة اول نوشته شود. و بعد از آن، دیگر همکاران به ترتیب و بر اساس میزان کمکی که در کارهای مقاله داشته‌اند اضافه می شوند. اگر نام یک شخص بدون اینکه کمکی در مقاله کرده باشد به نویسندگان اضافه شود، کاری اخلاقی نخواهد بود. به همین صورت، کاری اخلاقی نیست که نام مدیر پروژه، تأمین کنندة مالی یا مدیر گروه بدون اینکه کمکی در نتایج علمی کرده باشد به عنوان نویسنده اضافه شود. توجه کنید که دزدی ادبی تخلف است و چاپ یک مقاله در چندین مجله کاری بسیار غیر اخلاقی است. قدم سادة بعدی گردآوری مراجع مقاله در فرمت IEEE است. مراجع برای نوشتن مقدمة مقاله اهمیت فراوانی دارند. داور مقاله که تصمیم قبولی یا رد مقاله را می‌گیرد ممکن است از اینکه مقاله اش در قسمت مقدمه مرور نشده است عصبانی شود. عاقلانه خواهد بود که در ابتدا از یک یا چند کتاب در مراجع خود استفاده کنیم که شامل توصیفی از مطالب پایه در موضوع مقاله هستند و تعدادی مراجع را در موضوعات مرتبط اضافه نماییم. طراحی شکلها با عناوین و برچسبهای مناسب یک گام اساسی در آماده سازی مقاله است. شکلها باید کاملاً گویا باشند و نتایج تحقیق را بوضوح برسانند. یک شکل ارزشی معادل هزار کلمه دارد. دیاگرامهای تصویری ساده شده، دیاگرامهای بلوکی تابعی و یا بلوکهای ساده ممکن است در صورت مناسب بودن استفاده شوند. برای نمودارها، خطوط مشبک بایستی نازک باشند و توصیف متغیرها به همراه مقیاس آن‌ها به وضوح نشان داده شده باشند. با این حال، شکلها تنها زمانی نهایی خواهند شد که نسخه کامل مقاله آماده شده باشد. سپس، بخشها و زیربخشهای مختلف مقاله را با عنوانهای مناسب طراحی کرده و شکلها را در بخشها قرار دهید. معادلات اصلی مقاله را با نمادهای مناسب سازماندهی کرده و تعاریف نمادها را در این مرحله بنویسید. معادلات اغلب به عنوان زینت مقاله مطرح می‌شوند و در صورت ممکن استفاده از حداقل تعداد محدودی از معادلات همیشه مطلوب است. از نمادهایی استفاده کنید که عموماً در کتاب‌ها استفاده می‌شود و همواره نمادها را در همان محل ارائه شده تعریف نمایید (بجای گذاشتن مجموعه  نمادها و تعاریف آن‌ها در ابتدا یا انتهای مقاله). اثبات معادلات، در صورت لزوم، بایستی به طور مختصر در بخش پیوست آورده شود تا از منحرف شدن توجه خواننده از نتایج اصلی مقاله جلوگیری شود. قبل از آنکه نوشتن مقاله را شروع کنید، تمام نکات را با جزئیات و با ترتیب مناسب برای هر بخش و زیر بخش سازماندهی کنید.

4- نوشتن صحیح انگلیسی
همینکه مطالب مقاله به خوبی سازماندهی شد، گام بعدی آماده سازی نسخه اصلی مقاله با تمرکز کامل است. انشا، گرامر و املای صحیح انگلیسی در نوشتن مقاله اهمیت فراوانی دارند. نوشتن انگلیسی ممکن است برای نویسندگان کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین، کره، ژاپن و غیره چالش برانگیز باشد. اغلب، مقاله‌ای با محتوای عالی به دلیل متن انگلیسی ضعیف رد می شود. بایستی از عبارتهای مبهم و گنگ اجتناب کنید. اشتباهات اتفاقی انگلیسی داور مقاله را اذیت می‌کند و ممکن است پایه‌ای برای رد مقاله شود. به خاطر مسألة زبانی، چاپ کردن مقاله در مجلات IEEE برای نویسندگان کشورهای غیر انگلیسی زبان واقعاً سخت می شود. حتی سطح خوب در زبان انگلیسی نمی‌تواند کافی باشد. نوشتنِ علمی، آن هم به صورت عالی، برای مجلات IEEE بازهم یک مهارت سخت است. ناگفته نماند که علی‌رغم نتایج عالی، اکثر مقالات به دلیل سازماندهی ضعیف و همچنین زبان انگلیسی ضعیف رد می شوند. و شاید جای تعجب نباشد که ممکن است مقاله‌ای با نتایج متوسط قبول شود به دلیل اینکه خیلی خوب نوشته شده است. اگر یک استاد دانشگاه مسئولیت نوشتن مقاله را به دانشجوی دکترای خود می‌سپارد، تقریباً قطعی است که آن مقاله رد خواهد شد. البته، حتی اگر مقاله توسط یک استاد با تجربه نوشته شود احتمال رد شدن مقاله وجود دارد.
بعد از نوشتن چکیده، سختترین قسمت مقاله، نوشتن بخش مقدمه است. در آغاز، بایستی اهمیت کلی موضوع خود را برجسته نمایید و به صورت قانع کننده ای اهمیت کارتان را بیان کنید. در گام بعدی تحقیقات و مراجع قبلی را که کار شما بر پایه آنهاست توصیف نمایید و نشان دهید که چرا نتایج شما دارای نوآوری است و نسبت به کارهای قبلی  برتری دارد. هر آنچه را که ممکن است نشان دهد نتایج کارتان ازآن شخص دیگری است بایستی به صورت واضح توضیح داده شود تا ایجاد سوءظن نکند. بهتر است که نتایج تحقیقات قبلی به صورت غیر مستقیم و بدون اشاره به نام نویسندگان قبلی ارجاع داده شوند. بعد از نوشتن مقدمه، گامهای بعدی شامل توصیف ساده و صریح مطالب با ترتیب منطقی خواهند بود. درنهایت، نتایج، دستاوردها و اهمیت کار در قسمت نتیجه‌گیری بحث می شود. تشابه بخشهای چکیده و نتیجه‌گیری تا حدی قابل قبول است. اگر از دیگران کمک گرفته‌اید، یک بخش تشکر و قدردانی بایستی بعد از بخش نتیجه‌گیری اضافه گردد (مثل کمک از مدیران، حامیان مالی، مسئول گروه، ریاست دانشکده، همکاران و غیره). بعد از نوشتن نسخة کامل، مراحل را آنقدر تکرار کنید که مقاله از لحاظ زبانی اصلاح شده و بهبود یابد. همواره این یک ایدة خوب است که نسخة اول مقاله گسترده و کامل نوشته شود و در حین تکرار و اصلاح، حجم مقاله کم شود تا محدودیت طول مقاله رعایت شود. بعد از کامل شدن مقاله، سعی کنید سؤالات نوشته شده در شکل 2  را برآورده نمایید. در صورت نیاز دوباره مراحل را تکرار کنید.

سوال 1: آیا شکلها کاملا واضح بوده و دارای برچسبها و عناوین کافی هستند؟

سوال 2: آیا هر چیزی را به طور صحیح، صریح، دقیق و با ترتیب منطقی مطرح کرده اید؟

سوال 3: آیا مرجعی هست که فراموش کرده باشید؟

سوال 4: آیا فرمت و حجم مقاله رعایت شده است؟

سوال 5: آیا اشتباهات زبانی وجود دارد؟

شکل2- سؤالاتی که بایستی بعد از کامل شدن مقاله برآورده شوند

5- فرآیند داوری
هر مقاله در مجلات IEEE توسط چند داور مختلف بررسی می‌شود و قضاوت آن‌ها موجب پذیرش و یا رد مقاله می شود. معمولاً اگر دو داور پذیرش یا رد مقاله را به سردبیر (یا کمک سردبیر) مجله اعلام کنند، به نویسندگان در خصوص نتیجه اطلاع داده می شود. مگر اینکه اطلاع از نتیجة داوری سوم ضروری شود. متأسفانه پیدا کردن داوران مناسب و فرآیند صحیح داوری معمولاً دور از ایده‌آل است. این مورد تا حدی، موفقیت نویسنده را تعیین می کند. اغلب، تخصص داور دقیقاً با موضوع کار شما منطبق نیست و ممکن است داور، مقاله شما را به خوبی درک نکند اگرچه وی داوری مقاله را پذیرفته است. داورها اغلب در فرآیند داوری تعلل می‌کنند و چندین یادآوری نیاز خواهد شد. داورها افراد بسیار پرمشغله ای هستند و به سختی می‌توانند یک نصف روز را به داوری مقاله اختصاص دهند. در ابتدا، داور سعی می‌کند که تأثیر یا برداشت اولیه خود را با دیدن عنوان، نام نویسنده (گان)، چکیده، شکلها و نتیجه‌گیری بدست آورد. تا حدی جهت گیری شخصی عادی است. اگر کار مرتبط انجام شده توسط داور در مقاله شما اشاره نشده باشد داور را عصبانی می کند. همانطوری که اشاره شد اشتباهات اتفاقی زبانی داور را اذیت خواهد کرد. نمادهای ناآشنا در معادلات، عبارتهای مبهم و نامفهوم داور را آزار خواهد داد. اگر داور مقاله را به خوبی درک نکند احتمال رد آن می رود. شکلهای بی سلیقه و ناشیانه آماده شده پایه‌ای برای رد مقاله خواهند شد. همچنین اگر موضوع مقاله ساده بوده و توصیف مقاله نیز آسان باشد، نتایج بدست آمده بی‌اهمیت جلوه خواهد کرد. از آنجایی که داور همیشه در پس زمینه قرار دارد، مجبور نیست که شایستگی خود را اثبات کند و از اینکه مقاله را با نظرات سنگدلانه رد کند، نمی ترسد. البته برای رد کردن مقاله، او بایستی دلایل قانع کننده بیاورد. توصیه به ویرایش عمده (major revision) ممکن است دلیلی برای رد مقاله باشد. اغلب، توجیه داور برای رد مقاله ممکن است این عبارت ساده باشد که «دستاوردهای تحقیق آنچنان مهم نیستند که در مجله IEEE چاپ شود». یک امر عادی است که برخی داوران در فرآیند داوری اهمالکاری کنند. معمولاً هرآنچه که داور نظر بدهد تقریباً چشم بسته توسط سردبیر مجله پذیرفته می شود. جای تعجب نیست که نوعاً یک سوم مقالات ارسال شده به مجلات IEEE پذیرفته می شوند.
در نهایت، بعد از گذراندن این مراحل سخت و منتظر ماندن به مدت طولانی، خوش شانس خواهید بود اگر نامة پذیرش را از سردبیر مجله دریافت کنید. هم‌اکنون می‌توانید به خاطر برنده شدن در این پیکار سخت جشن بگیرید. توجه کنید که اکثر مقالات پذیرفته شده با توصیه به ویراش جزئی (minor revision) همراه هستند. هنگام ارسال مقالة ویرایش شده، به وضوح و به دقت ویراشهای انجام شده را برجسته نموده و بیان نمایید. مقالات پذیرفته شده مشروط به ویرایش جزئی به ندرت رد می شوند. همینکه مقاله چاپ شد می‌توانید با افتخار به وبسایت www.ieeexplore.ieee.org مراجعه کرده و تعداد ارجاعها به مقاله تان را بشمارید. همچنین می‌توانید با مراجعه به وبسایت www.scholar.google.com ببینید چه کسانی به مقالة شما ارجاع داده اند. وبسایت دوم اهمیت نتایج و دستاوردهای شما را نشان می دهد.
با آرزوی موفقیت برای شما

با تشکر از پرفسور بیمال کی بوز که اجازة ترجمه و انتشار این مقاله را به بنده دادند.

دسترسی به فایل اصلی مقاله از اینجا

ضمناً ایشان در این مقاله به زندگی علمی، تحقیقات در زمینة الکترونیک قدرت و توصیه های خود به پژوهشگران می پردازد.

گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-3

ادامه…

نکات:

در مقاله نویسی حتما صادق باشید ولی ساده نباشید!
کپی برداری موجب قرار گرفتن در لیست سیاه می شود.
در حالت کلی از جملات ساده و کوتاه برای رساندن منظور خود استفاده کنید و خیلی به دنبال جملات شیک و کلمات خاص نگردید.
اگر ایده ی جدیدی برای کار ندارید، مقایسه ی علمی دو یا چند مقاله ی منتشر شده در یک زمینه کار با ارزشی محسوب می شود.
در برخی رشته ها حتی پیاده سازی ایده ی منتشرشده، روی یک مطالعه ی موردی بومی زمینه ی خوبی برای مقاله ی جدید است.
تمام ایده هایی که دارید را در یک مقاله فاش نکنید. اگر ایده های سلسله وار دارید، از جزئی ترین آنها شروع کنید و هر کدام را در یک مقاله ی مجزا ارائه نمایید.
با تحلیلهای ریاضی و کشیدن شکلها و جداول شیک مطالب را بپرورانید.
همه ی ایده و کارهای جدید دارای معایب هم هستند؛ به آنها هم اشاره کنید.
طوری ننویسید که علم را زیر و رو کردید؛ حس لجاجت در داور ایجاد می کند.
بزرگنمایی بیش از حد موجب بی اعتمادی می شود.
به مشکلات کارتان زیاد اشاره نکنید.
در مطرح کردن عیبها به کارهای دیگران هم اشاره نمایید.
به طور واضح و مشخص کار جدید و یا مطالعه ی انجام شده را بیان نمایید تا داور مقاله متوجه ارزش کار شما شود.
مقاله را به مجله ی مناسبی بفرستید.
هرگز برای پذیرش گرفتن سریعتر و راحتتر، مقاله ی خودتان را به مجله ی پایین تر از حد مقاله نفرستید.
مقاله باید مرتبط با موضوع مجله باشد؛ در غیر این صورت بعد از چند هفته مورد پذیرش قرار نمی گیرد. (reject می شود)
موضوعات مجله را می توان در وبسایت مجله در قسمت aimes and scopes پیدا کرد. (یا با مراجعه به مقالات چاپ شده)
البته یکی از شگردها برای پذیرش گرفتن ارسال مقاله به یک مجله ی نامرتبط است.
در قسمت راهنمای نویسندگان یا author guide می توان قالب مجله (template) را پیدا کرد.
مقاله را طبق راهنمایی های template آماده نموده و با سیستم الکترونیکی یا آنلاین ارسال نمایید.
همراه با مقاله یک نامه (cover letter) هم خطاب به سردبیر مجله یا editor in chief نوشته می شود.
داور ممکن یکی از نظرات زیر را داشته باشد:
Accepted with change
Conditionaly accepted
Minor revision
Major revision
Reject and resubmit
Reject

اگر مقاله رد شود نباید مأیوس شد؛ چون کاملا طبیعی است.
در مقاله ی رد شده سعی کنید نظرات داور را اعمال کرده و به مجله ی هم سطح یا کمی سطح پایین تر  ارسال نمایید.
سعی کنید به تک تک سوالات داوران پاسخ دهید.
در پاسخ به هر سؤال ابتدا از داور مقاله به خاطر نظر جالبش تشکر کنید و سپس سعی کنید با اضافه کردن شکلها و پاراگرافهای جدید داور را قانع کنید.
حتما بخشهای جدید و قسمتهای تغییر یافته را برجسته یا highlight نمایید.
اگر نظر داور اشتباه است، هرگر این موضوع را رک و مستقیم نگویید و سعی کنید یک جورایی داور را قانع نمایید.
تشکر و قدردانی از داورها را فراموش نکنید.
حتما از تعدادی از مقالات چاپ شده در مجله، در مراجع خود استفاده نمایید.
سؤالاتی که مجلات از داورها می پرسند سؤالات جالبی هستند و بسیار می توان از آنها یاد گرفت.
اعتبار مجلات را با توجه به دو جنبه می توان ارزیابی کرد: 1- ضریب تأثیر و 2- مؤسسه ای که مجله را چاپ می کند.
مجلات خیلی معتبر پولی نیستند.
نباید گفت همه ی مجلات پولی نامعتبر هستند؛ بلکه باید با شک به آنها نگاه کرد.
مقالات ISI را با جستجو، وبسایت مجله و سایت thamson می توان یافت.
وزارت علوم هرساله فهرست مجلات نامعتبر را چاپ می کند. (msrt.ir)
اگر هزینه ی چاپ موجود نبود ایمیل زده و از دبیر مجله بپرسید.
مجلات معتبر یک پروسه ی سه ماه تا یکسال برای پذیرش مقاله دارند.

گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-1
گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-2

گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-2

ادامه …

چگونه شروع کنیم؟
معمولاً از سال آخر دوره ی لیسانس و از درس پروژه ی تخصصی شروع می شود.
مطالعه ی مقالات جدید و استخراج مراجع مهم آنها برای مطالعه
بهتر است از یک مقاله شروع کنیم نه کتاب ولی اگر بجایی برسیم که در یک موضوع خاص نیاز به مهارت داشته باشیم بهتر است به کتاب رجوع کنیم. البته این مسئله در کارهای تیمی حل می شود.
هنگام پیاده سازی مقاله گاه به ایده های جالبی می رسیم که در مسیر حل مسئله بدست می آید.
ممکن است گاهی روابط موجود در مقاله اشتباه چاپی داشته باشد و یا سهوی از طرف نویسنده رخ داده باشد.

قسمتهای اصلی مقاله
عنوان؛ نام نویسندگان؛ سازمان متبوع نویسندگان؛ چکیده؛ کلمات کلیدی؛ مقدمه؛ متن اصلی؛ نتیجه گیری؛ تقدیر و تشکر؛ مراجع

عنوان
بین 5 تا 25 کلمه است.
خیلی کلی و خیلی جزئی نباشد. نشانگر کار انجام شده باشد.
حتماً عنوان مقاله را در اینترنت جستجو کنید تا تشابه بیش از حد وجود نداشته باشد.
ادعای بیش از حد، داور را حساستر می کند. کلماتی مانند new و novel فقط در صورت واقعیت داشتن استفاده شود.
کلمه ی best معمولا به کار نمی رود و در کاربرد کلماتی مانند optimized باید احتیاط شود.
عنوان مقاله را حتی می توانید بعد از نوشتن کل مقاله انتخاب کنید تا دید بهتری داشته باشید.
کلمه ی generalized کلمه ی مسئولیت آوری است و در صورت استفاده بایستی در متن مقاله تحت پوشش قرار گیرد.

نام نویسندگان
ترتیب اسامی می تواند بر اساس درصد مشارکت یا با حروف الفبا باشد.
مسئول مقاله (corresponding author) می تواند نویسنده ی اول باشد یا نباشد.
تعداد نفرات هر چه بیشتر باشد امتیاز مقاله کمتر است ولی اگر ترکیبی از متخصصین در موضوع های مختلف باشد کار ارزشمندتر خواهد بود.

چکیده
یکی از مهم ترین بخشهای مقاله است.
معمولا بین 150 تا 250 کلمه دارد.
یکی دو سطر اول، جملات کلی و تاریخچه را تشکیل می دهد. سطرهای بعدی در مورد کارهای انجام شده در مقاله، آنالیزهای ریاضی و کارهای با ارزش و جدید می باشد. سطرهای آخر در مورد اثبات ادعاها، شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی است.
هر ادعایی در چکیده صورت گیرد بایستی در متن مقاله به نوعی اثبات گردد؛ در غیر این صورت دست آویز خوبی برای داور می باشد.
حتماً کار جدید و یا مقایسه ی صورت گرفته (highlight) برجسته شود.
مگر در موارد خاص، در چکیده ارجاع دهی نداریم.
جملات با ساختار حال ساده و آینده استفاده می شود.
بهتر است چکیده را با بعد از نوشتن کل مقاله بنویسیم.

کلمات کلیدی
معمولاً بین 3 تا 5 کلمه است.
مفاهیم کلی هستند.
کلماتی هستند که در متن مقاله به کرات به کار رفته اند.
طوری انتخاب کنید که در جستجو توسط دیگران، مقاله ی شما یافت شود (برای افزایش ارجاع به کارتان).

مقدمه
به همراه چکیده، صفحه ی اول مقاله را تشکیل می دهد.
با جملات کلی شروع می شود و رفته رفته بحث تخصصی تر می شود.
به کارهای قبلی در زمینه ی مورد بحث اشاره شده و مزایا و معایب هر کدام به طور خلاصه مطرح می شود. (literature review) با این کار زمینه سازی لازم برای مطرح کردن کار خودتان انجام می شود.
در بررسی کار دیگران به مزایا و معایب آنها در کنار هم اشاره کنید تا حسن نیت شما مشخص شود.
در پایان مقدمه در یک پاراگراف ابتدا به کارهای خودتان و تلاشهای صورت گرفته (خلاصه ای از چکیده) اشاره می کنید.
سپس به بخشهای مختلف مقاله (organization) اشاره می کنید.
کارهای قدیمی تر هم باید در نظرگرفته شود ولی مراجع جدیدتر بسیار مورد توجه واقع شوند.
به کارهای اساتید معروف علمی دنیا ارجاع دهید.
اگر مقاله را به مجله ای می فرستید که سردبیر آن در آن زمینه مقاله دارد در مراجع بیاورید.
برای هر جمله و یا مفهومی که از مراجع استفاده می کنید، حتماً ارجاع دهید.

متن مقاله
در چند صفحه متن اصلی مقاله ارائه می شود.
معمولا با کار انجام شده توسط نویسنده مقاله (کار جدید انجام شده) شروع می شود.
در بعضی موارد هم ابتدا یک بخش به overview (خلاصه ای کلی) از کارهای قبلی همراه با شکل ها و جدولها اختصاص داده می شود.
ارائه ی آنالیز ریاضی با جزئیات
شکل کلی مقاله در دید اولیه ی داور بسیار مهم است.
شکلها و جداولِ بسیار گویایی بیاوریم (بسیار به فهم موضوع و زیبایی مقاله کمک می کند).
بخشبندی مناسب و عنوان مناسب برای هر بخش
تعداد بخشهای مقاله متناسب با حجم مقاله و معمولاً بین 4 تا 10 بخش
بخشها باید به اندازه ی کافی مطلب داشته باشد.
اگر امکان دارد بخشی با عنوان مقایسه (Comparison) داشته باشید. در صورت امکان، مقایسه با شکل و جدول انجام شود و فقط به اعداد محدود نشود؛ این بخش در جلب نظر داور بسیار مهم است.
سعی کنید شکل را به اندازه مناسب در آورده (مثلاً در MATLAB) و بعد به مقاله (مثلاً به نرم افزار word) بیاورید.
شکلها و جداول باید به صورت صعودی و به ترتیب شماره گذاری شوند.
شکلها و جداول بعد از توضیحات مربوطه قرار داده شود.
زیرنویس شکلها و بالانویس جداول باید گویا باشد و در عین حال خیلی طولانی نباشد.
همه ی معادلات ریاضی باید به ترتیب شماره گذاری شوند.
در مقالات انگلیسی بر خلاف مقالات فارسی از عباراتی مانند Equation به جز در اول جمله استفاده نشود.
متغیرهای استفاده شده در معادلات در یک بخش جدا و تحت عنوان Nomenclature قبل از مقدمه معرفی شوند (در صورت زیاد بودن متغیرها روش خوبی است؛ و یا باید بلافاصله بعد از هر رابطه ی ریاضی و با کلماتی مانند where و in which معرفی شوند).
در رشته های فنی و مهندسی اضافه کردن بخشی با عنوان کاربردها (Applications) بسیار مهم است.
آخرین بخش مقاله معمولاً به ارائه ی نتایج و بحث روی آنها اختصاص دارد.
اگر شبیه سازی انجام داده باشید، نتایج آن را همراه با نمایش به صورت شکل و جدول به بحث بگذارید.
در صورت آزمایش عملی، نتایج آن را با شبیه سازی مقایسه کنید.
ارتباط نتایج با متن اصلی مقاله و تحلیلهای صورت گرفته بسیار مهم است. برای مثال “عدد بدست آمده مؤید رابطه ی (x) به ازای … است.”
از قرار دادن شکلها و جداول، بدون توضیحات و تفسیرها و برقراری ارتباط با متن مقاله پرهیز کنید.

نتیجه گیری
مثل چکیده یکی از مهمترین بخشهای مقاله است.
تعداد کلمات معمولاً در حد چکیده ولی متن آن متفاوت با چکیده است.
دارای ساختار ماضی است.
بیشتر روی نتایج و مقایسه با کارهای دیگران است.
اشاره به اعداد و ارقام در این بخش بسیار مناسب است.
برخلاف چکیده می توانید به مراجع اشاره کنید.

مراجع
باید به ترتیبی که در متن استفاده شده اند شماره گذاری شوند؛ از شماره ی [1].
ضمن استفاده از مراجع باارزش و قدیمی (که برای اولین بار ایده ای را مطرح کرده اند)، از مراجع جدید (منتشر شده از 18 ماه قبل) حتماً باید استفاده شود.
از مقالات مروری (review یا survey) در زمینه ی مربوطه به عنوان مرجع استفاده کنید.
حتماً به مقالاتِ قبلیِ مهمِ خودتان در آن زمینه ارجاع دهید.
از ارجاع دهی به مقالات غیر مرتبط و کم ارزشِ کنفرانسهای ملی و منطقه ای خودداری کنید.
همه ی مراجع نوشته شده در انتها، در داخل متن استفاده شده باشد.
تعداد مراجع متناسب با محتوای مقاله باشد؛ 15 تا 30 مرجع برای یک مقاله ی 10 صفحه ای خوب است.

و در نهایت معمولاً سعی کنید، حداکثر در 8 تا 10 صفحه مقاله را تمام کنید.

“There is no way to get experience except through experience”

گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-1

ادامه دارد …

گزارشی از کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه تبریز-1

این نوشته خلاصه ای از یک کارگاه مقاله نویسی است که توسط آقای محمد فرهادی کنگرلو دانشجوی دکتری مهندسی برق-قدرت دانشگاه تبریز در تاریخ 22 اردیبهشت 93 ارائه شده است.

هدف از برگزاری این کارگاه: سؤالات متداول دانشجویان

دسته بندی انواع مقالات از نظر محل ارائه:
مقاله ی کنفرانس
ارائه ی شفاهی
پوستر
مقاله ی ژورنال (مجله)
مجلات ISI یا SCI-E
مجلات علمی-پژوهشی
مجلات ISC برای کشورهای اسلامی
مجلات علمی-ترویجی

دسته بندی مقالاتِ ژورنال از نظر محتوا:
مقالات پژوهشی (research paper)
مقالات مروری (review or survey paper): چند سال باید کار کرد و چند مقاله ی پژوهشی در یک زمینه نوشت و بعد اقدام به نوشتن مقالات مروری نمود.
توصیه: برای شروعِ کار در یک زمینه، بهتر است نخست مقالات مروری [اخیر] آن زمینه را مطالعه کرد. به طریق زیر می توان مقالات مروری را در سایت گوگل اسکالر پیدا کرد:
TOPIC and survey or review

چرا مقاله بنویسیم؟
معتبرترین و رایج ترین روش برای سنجش توانایی های پژوهشی
تبدیل شدن به یک فرد بین المللی و حق انتخاب بیشتر
پذیرش از دانشگاه و ورود به تحصیلات تکمیلی بدون آزمون (چه در داخل و چه در خارج)
امتیازات اجتماعی (مانند عضویت در بنیاد ملی نخبگان و استفاده از تسهیلات مالی، گذراندن خدمت سربازی به صورت پروژه و …)
بهترین روش برای ثبت ایده یا روش به نام مالک ایده (ممکن است ایده ای را نتوان ثبت اختراع کرد)
فرصتهای شغلی
هنر نوشتن و بالا بردن قدرت بیان و …

ادامه دارد

لذت نوشتن

ترومن کِپُتی نویسنده ی معروف آمریکایی می گوید: بزرگترین لذت نوشتن، موضوعی نیست که در آن باره می نویسید، بلکه در آهنگی است که کلمات می سازند.

چگونه دانشمندی موفق شویم؟

سلام 🙂 سال نو مبارک

مطلبی که در ادامه می آید ترجمه ی چکیده ی مقاله ای است که در تارنمای nature.com ارائه شده است. این مطلب برگرفته از سخنرانی دارِن گریفین است که به 10 حکم! برای موفقیت در دنیای علم اشاره دارد.

1- تنها راه انجام یک تحقیق خوب پیش رفتن با آن است.

2- وقتی که فرصت از راه می رسد، در را باز کنید.

3- با انسانهای خوب هر کاری می توانید انجام دهید.

4- دانش شما اهمیت کمی دارد، بلکه مهم ایده و قدرت تصور شماست.

5- همیشه حرفی برای گفتن داشته باشید.

6- اندازه اسلحه ی شما اهمیتی ندارد، مهم زمانی است که شلیک می کنید.

7- اگر سیستم برای شما کار نمی کند، تغییرش دهید، کار دیگری انجام دهید و شکایت نکنید.

8- نپرسید چرا، بلکه بپرسید چرا نه؟

9- سفر همیشه ارزشمندتر از مقصد است.

10- نسبت به مردم مهربان و خوب باشید.

منبع: +

پ.ن. با آرزوی سالی سرشار از بهترینها.

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای پژوهشگران

منابع علمی سطح اول جهان به زبان انگیسی منتشر می شوند.
زبان انگلیسی یک زبان بین المللی برای کارهای علمی است.
توانایی های خواندن، نوشتن و مکالمه جزءِ کلیدی ترین مهارتهای یک پژوهشگر حرفه ای هستند.
یک پژوهشگر حرفه ای باید بتواند با دانشمندان هم زمینه ی خود ارتباط علمی برقرار کند که نیازمند توانایی در زبان انگلیسی است.
یک دانشجوی دکتری در ایران بایستی یک مدرک زبان ارائه کند تا بتواند امتحان جامع دهد و همچنین از پایان نامه ی خود دفاع کند.

نوشتن به انگلیسی دارای استراتژی هاست.
با مطالعه و خواندن بسیار می توان در این زبان و هر زبان دیگری تسلط یافت.
در نوشتن بهتر است از عبارتهای متداول بهره بریم تا خواننده به راحتی منظور نویسنده را دریابد.
یک نوشته خود به جزءهای کوچکتری تقسیم می شود که به آنها بند یا پاراگراف می گویند و هر یک حاوی یک پیام است.
لغات مورد استفاده، ساختار جملات و گرامر از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.